iMunis eDeska

Měrovice nad Hanou

Úřední deska – Stav k 14. 12. 2017 05:03:38

Nalezeno 18 záznamů.Poslední změna: 5.12.2017 14:22:56

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 30/2016 Oznámení Obec Měrovice nad Ha 21.9.2016     dokument PDF (166 kB)
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000Sb. o rozp.pravidlech 9/2017 Oznámení Obec Měrovice nad Ha 20.3.2017 31.12.2019   dokument PDF (77 kB)
Informace o domentech dle zák.250/2000 Sb. o rozp.pravidlech . DSO střední Haná 10/2017 Oznámení Obec Měrovice nad Ha 20.3.2017     dokument PDF (66 kB)
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. o rozp.pravidlech úz.rozpočtů 22/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Měrovice nad Ha 15.5.2017 10.1.2018   dokument PDF (76 kB)
Oznámení - informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. - závěr.účet obce 26/2017 Závěrečný účet Obec Měrovice nad Ha 9.6.2017 31.12.2018   dokument PDF (32 kB)
Informace o zveřejněných dokumentech dle zák.250/2000 Sb. - DSO schválený závěrečný účet za rok 2016 29/2017 Závěrečný účet DSO Střední Haná 26.6.2017 30.6.2018   dokument PDF (25 kB)
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019/2013 34/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Měrovice nad Ha 11.8.2017 31.12.2017   dokument PDF (23 kB)
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zák.250/2000 Sv. střednědobý výhled rozpočtu 38/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Měrovice nad Ha 31.8.2017 1.1.2024 31.8.2017 dokument PDF (76 kB)
Veřejnoprávní smlouva s SDH Měrovice - dotace na 60.000,- 43/2017 Veřejnoprávní smlouvy Obec Měrovice nad Ha 21.9.2017 31.12.2020 21.9.2017 dokument PDF (1,9 MB)
Elektronická dražba pozemku p.č.315/89 o výměře 5090 m2 v k.ú.Kovalovice u Kojetína 47/2017 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Jes 27.10.2017 14.12.2017 27.10.2017 dokument PDF (188 kB)
Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Měrovice nad Hanou od Státního pozemkového úřadu 50/2017 Oznámení státní pozemkový úřa 1.11.2017 7.2.2018 1.11.2017 dokument PDF (94 kB)
BRIGÁDA - úklid sněhu na vlakové zastávce v Měrovicích nad Hanou 2017/2018 52/2017 Oznámení Delta servis 10.11.2017 27.12.2017 10.11.2017 dokument PDF (1,1 MB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 svazek obcí mikroregionu střední Haná 54/22017 návrh rozpočtu DSO Střední Haná 20.11.2017 31.12.2017 20.11.2017 dokument PDF (111 kB)
Informace o počtu a sídle volelebních okrsků 55/2017 Volby Obec Měrovice nad Ha 22.11.2017 13.1.2018 22.11.2017 dokument PDF (45 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 56/2017 Rozp. a hosp. obce Obec Měrovice nad Ha 23.11.2017 31.12.2017 23.11.2017 dokument PDF (51 kB)
Oznámení - Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. - návrh rozpočtu obce na rok 2018 57/2017 Oznámení OÚ Měrovice n. H. 23.11.2017 31.12.2025 23.11.2017 dokument PDF (32 kB)
Nařízení města Přerova č.3/2017 (tržní řád) 58/2017 Nař. obce rozš. půs. Magistrát města Přer 29.11.2017 31.12.2017 29.11.2017 dokument PDF (1,8 MB)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce, které se koná 13.12.2017 59/2017 Konání Zastupitelstva Obec Měrovice nad Ha 5.12.2017 22.12.2017 5.12.2017 dokument PDF (453 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.